Fysioterapi

Behandlingen tager udgangspunkt i en fysioterapeutisk undersøgelse
og samtale ved 1.konsultation. Sammen med patienten vurderes
behandlingsbehovet og der laves en målsætning for, hvilke tiltag
der skal iværksættes og hvilke mål der sigtes mod.

 

Behandlingen kan bestå af:

 • Manuelle behandlingsteknikker
 • Massage og afspænding
 • McKenzie rygbehandling
 • Individuel øvelsesinstruktion
 • Genoptræning
 • Akupunktur
 • Elektroterapi, f.eks ultralyd, laser, Tens.
 • Træning i vor træningsafdeling eller på briksen
 • “Hjælp til selvhjælp”, evt. øvelser, aflastning, holdningskorrektion, ergonomi.
 • Rådgivning om krop og sundhed.
 • Kinesiotape eller sportstapening

Klinikken har overenskomst med sygesikringen.   
Derfor er behandlingen tilskudsberettiget, hvis du har fået en henvisning
fra din læge. Sygesikringstilskuddet udgør ca. 40% af honoraret. Desuden giver sygeforsikringen “danmark” tilskud til fysioterapi, ligesom din hjemkommune dækker noget at egenbetalingen, hvis du har helbredskort.

Vederlagsfri behandling:

Har du en kronisk lidelse, der nedsætter dit funktionsniveau væsentligt, kan du evt. få dækket hele behandlinghonoraret via den vederlagsfri ordning.
Sundhedsstyrelsen har lavet retningslinier for hvilke fysiske handicap og lidelser, der er omfattet af den vederlagsfrie fysioterapiordning. Læs mere om ordningen på sundhedsstyrelsens hjemmeside eller kontakt os for yderligere information.

Hjemmebehandling:

I tilfælde hvor transport til klinikken er umulig pga. helbredsmæssige forhold, kan lægen henvise til behandling i hjemmet.
Der tillægges afstandstillæg til honoraret.