Medarbejder Behandling:

Fysioterapi til medarbejdere

Effektmåling / Sundhedssvreening
Ergonomisk Rådgivning
Forebyggelse – Den store gevinst
Foredrag / Undervisning
Medarbejder Behandling

__________________________________________

Behandlingen varetages af fysioterapeuter i egnet lokale på virksomheden.
Vi medbringer alt nødvendigt udstyr og garanterer jeres medarbejdere en
professionel og grundig behandling. Da vi er på virksomheden, undgår medarbejderen
ventetid og kommer hurtigt i behandling. Behandlingsforløbet bliver derved kortere,
så sygemeldinger og kroniske lidelser undgås.

I samarbejde med medarbejderen laves målsætning
for behandlingen og hvad medarbejderen selv kan gøre.

Behandlingen kan bestå af:

  • Manuel behandling
    incl. massage og ledmobilisering
  • Udspænding og afspænding
  • Instruktion i øvelser
  • Holdningskorrektion og arbejdsteknik

Tværfaglig Behandling:
Ønsker virksomheden at tilbyde medarbejderen tværfaglig behandling, kan vi tilbyde
et behandlerteam bestående af: fysioterapeut, kiropraktor, massør og zoneterapeut.
Et stærkt behandlerteam der er vant til at samarbejde og bruge hinanden tværfagligt.

Endvidere Samarbejder vi med:
Klinisk diætist vedr. sund ernæring på virksomheden. Klinisk psykolog vedr. stress
og psykisk arbejdsmiljø.

__________________________________________

Motion og Træning
Sunde medarbejdere, giver sunde virksomheder