Vælg en side

Ergonomisk Rådgivning:

Ergonomi på arbejdspladsen

Effektmåling / Sundhedssvreening
Ergonomisk Rådgivning

__________________________________________

Nytænkning behøver ikke være nykøb.

Vi gennemgår de fysiske og ergonomiske forhold på arbejdspladsen sammen
med den enkelte medarbejder og udarbejder forslag til forbedring af arbejdspladsens
indretning samt rådgiver om arbejdsteknikker i konkrete arbejdssituationer.

Endvidere kan vi udarbejde den lovpligtige APV, arbejdsplads vurdering for
virksomheden og samarbejder gerne med virksomhedens sikkerhedsudvalg og BST.

__________________________________________

Forebyggelse – Den store gevinst
Foredrag / Undervisning
Medarbejder Behandling
Motion og Træning
Sunde medarbejdere, giver sunde virksomheder